diagnostyka raka jelita grubego

Rozpoznanie

Podstawą rozpoznania jest badanie histologiczne wycinka pobranego podczas kolonoskopii.

Badania pomocnicze

Badania laboratoryjne

 1. Niedokrwistość niedobarwliwa – zwłaszcza w raku kątnicy i wstępnicy.
 2. Zwiększone stężenie antygenu rakowo-płodowego (CEA) w surowicy.
 3. Dodatni wynik testu na obecność krwi utajonej w kale.

Endoskopia


Kolonoskopia – rak jelita grubego

Kolonoskopia – umożliwia wykrycie guza, pobranie wycinków i obejrzenie całego jelita w poszukiwaniu zmian synchronicznych.

Badania obrazowe

 1. USG jamy brzusznej
 2. Tomografia komputerowa

Przydatna do wykrywania przerzutów do wątroby i węzłów chłonnych

 1. Endosonografia
 2. Rezonans magnetyczny

Służą do oceny stopnia rozprzestrzeniania raka odbytnicy

 1. Pozytonowa tomografia emisyjna – dobra metoda wykrywania wznowy raka odbytnicy lub okrężnicy

Badanie morfologiczne


Obraz histopatologiczny karcinodu; barwienie hematoksyliną i eozyną

W 85% przypadków gruczolakorak o różnym stopniu zróżnicowania. Około 20% z nich to raki słabo zróżnicowane lub niezróżnicowane o gorszym rokowaniu. Gorzej rokują także raki wytwarzające dużą ilość śluzu.

Rozpoznanie różnicowe

 1. Choroba uchyłkowa okrężnicy.
 2. Guzki krwawnicze.
 3. Infekcyjne i nieswoiste zapalenia jelita grubego.
 4. Inne nowotwory jelita – chłoniak, rakowiak.