marker ca 19-9

To marker nowotworowy  (antygen nowotworowy), który  jest obecny w różnych rakach, ale także w zmianach łagodnych trzustki, żołądka, wątroby, pęcherzyka żółciowego, jelita grubego, odbytu, płuc. 
        Antygen ten nie występuje u wszystkich ludzi. Szacuje się, że od 3 do 7 proc.  populacji nie posiada tego antygenu, dlatego m.in. są pacjenci z nowotworami  przewodu pokarmowego, u których stwierdza się zerowe wartości tego markera. 
        Stężenie CA19-9 jest podwyższone w 80 proc. raków gruczołowych trzustki. Ponieważ jednak rak trzustki jest rozpoznawany najczęściej dopiero w stadiach zaawansowanych, trudno jest ocenić  przydatność oznaczeń markera Ca19-9 dla wczesnej diagnozy czy monitorowania leczenia.   
        Marker ten razem z markerem CEA bywa stosowany w obserwacji okresu pooperacyjnego i we wczesnej diagnostyce wznowy. W wypadku nowotworu jelita grubego oraz ujemnego wyniku markera CEA przydatne może być właśnie oznaczenie CA19-9. 
        Należy pamiętać, że tak jak inne markery CA19-9 może być podwyższony w zmianach nienowotworowych, m.in. w chorobach przewodu pokarmowego, jak zapalenie i marskość wątroby, zapalenie trzustki, a także w mukowiscydozie i zapaleniu płuc.  Poza tym nawet nieznaczne utrudnienie w odpływie żółci powoduje podwyższenie jego stężenia.Marker ten charakteryzuje się krótkim okresem półtrwania we krwi, wynoszącym ok. 7 godzin.
      Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej OCO wykonuje oznaczenia CEA i Ca 19-9 na podstawie skierowania, wystawionego przez lekarza OCO lub odpłatnie na zlecenie pacjenta. Należy też pamiętać, że podwyższona wartość markera nie zawsze świadczy o chorobie nowotworowej a wynik w normie nie może usypiać czujności.